Gekoeld Transport Europa, Gecertificeerd

Gepubliceerd apr. 24, 23
4 min read

Losgestort Transport

Transport FinlandTransport Engeland

Toen Marc in 2016 zijn bedrijf verkocht om een nieuwe carrière te starten als adviseur preventie en risicobeheer in de transportsector, viel niemand van zijn stoel. De nieuwe carrière past hem als gegoten - transport oost europa. “Ik heb zelf veel progressie kunnen maken dankzij de begeleiding die ik toen kreeg”, verduidelijkt Marc, “en ik voel dat ik nu ook een grote meerwaarde kan bieden aan andere bedrijven.” Hij kent zijn thema door en door.

Koeltransport FinlandTransport Van En Naar Denemarken

“Een ongeval kost gemiddeld, alles in acht genomen, 2. 300 tot 2. 800 euro”, rekent hij voor. “En het rendement in de sector ligt heel laag, tot op 1 à 2 procent - Wetgeving en vergunningen in de transportsector. Om gemiddeld één ongeval te bekostigen moet je dus 100 dagen rijden. Dat betekent dat je, als een chauffeur twee ongevallen op een jaar heeft, je daar geen winst meer aan overhoudt.

Koeltransport GriekenlandLosgestort Transport

Vele bedrijfsleiders en chauffeurs kennen die cijfers niet.” Nogal wat bedrijven zien veiligheid louter als de verantwoordelijkheid van de chauffeur, maar voor Marc gaat dit niet op. “Het begint bij de bedrijfsleiding”, vindt hij. “Je moet veiligheid en preventie echt inbouwen in je strategisch beleid, er tijd en ruimte voor maken en ervoor zorgen dat het deel gaat uitmaken van je bedrijfscultuur.” “Jawel,” erkent hij, “95% van de ongevallen is te wijten aan menselijke fouten - slechts 5% aan technische problemen zoals een klapband - maar menselijke fouten kunnen we vermijden (transport van en naar griekenland).” Hij kijkt dan ook naar de omkadering van de chauffeurs, de aanpak, de opleiding, de coaching, de opvang, het materieel… “Als je echt wil inzetten op preventie, moet je beginnen bij de schadecijfers.

Losgestort Transport

Eens je dat in kaart hebt, kun je een preventieplan opstellen.” Zo’n plan kan aanwijzingen bevatten over opleiding, coaching, ondersteuning maar ook over het onderhoud van de wagens. “Chauffeurs zijn gevoelig voor het materiaal”, vertelt Marc. “Als het materiaal goed in orde is dragen ze er zelf meer zorg voor.” Hij spreekt uit ervaring.

Elk weekend blonken alle camions. Elke kras of elke schade werd onmiddellijk hersteld. Een chauffeur ziet dat en gaat zich daar naar gedragen (Geconditioneerd vervoer). Hij houdt orde in de cabine, en voelt zich mee verantwoordelijk. Het wordt een oganisatiecultuur.” Het volstaat niet om je chauffeurs te zeggen dat ze voorzichtig moeten rijden.

“De wegcode verandert dagelijks; de inzichten op het gebied van preventie en ergonomie veranderen, het verkeer verandert… Bovendien kun je altijd bijleren. Hoe kun je nog beter manoeuvreren, defensiever en ecologischer rijden? Hoe moet je een ongeval correct afhandelen?” Dat vergt een inspanning, beseft hij. Al komen de KMO-portefeuille en het sociaal fonds tussen bij de opleiding, je moet wel de werkuren betalen (transport oost europa).

Koeltransport Denemarken

Het begint en eindigt niet met de opleiding, vindt de preventieadviseur - Transport italie specialist. “Al bij de werving heb je oog voor de verantwoordelijkheidszin van de kandidaat, maar ook na de opleiding blijf je die volgen.” Marc is dan ook een grote voorstander van het werken met peters of mentors. “Zo’n peter of een mentor is heel belangrijk”, beklemtoont hij.

De jonge chauffeur moet eerst met die mannen meerijden tot die het gevoel hebben dat die nieuwe echt goed en veilig gaat rijden. Die coaching moet je doen binnen het eigen bedrijf. Alleen dan leer je het eigen materiaal kennen, je leert omgaan met druk van je eigen klanten en van de dispatchers.

Wanneer je bijvoorbeeld met privéproblemen de baan opgaat, ben je een potentiële schaderijder (transport van en naar finland). Iemand die in een echtscheiding zit, is er niet bij met de gedachten. Dat soort dingen wordt gesignaleerd, waarna je een gesprek met die mannen kunt aangaan.” Ook hier gaat het weer om een investering. “Je moet immers topchauffeurs, mannen die zelf al vijf jaar schadevrij rijden, af en toe vrijmaken om rond de tafel te zitten en aan de preventie te werken.

Transport En Groupage Van En Naar Denemarken

Maar je huurt beter andere chauffeurs in dan die vergadering te laten vallen. Ja, het is een investering, maar ze brengt echt wel op. Koeltrans – Uw transport is onze zorg.” Preventie loopt ook door bij een ongeval, weet Marc. “Als je een ongeval hebt en je kan daar over praten, dan sta je daarna ook open om samen te werken aan verbetering.
transport van en naar Denemarken

Transport noorwegen specialist

rijverboden

Transport Nederland zweden

transport van en naar polen

“Die werken in functie van de klant maar ze moeten ook de chauffeurs begeleiden, zeker bij een ongeval. Die chauffeurs moeten de dag nadien ook met plezier werken. Dan moet je als planner de planning even loslaten en je vooral focussen op dat accident. Laat de chauffeur ventileren, stel hem even gerust, loods die stap voor stap door het ongeval.

Navigation

Home

Latest Posts

Checklist Verhuizen

Published May 06, 23
6 min read

Verhuistips Nodig? 16 Pro Verhuistips

Published May 02, 23
7 min read

Gekoeld Transport Europa, Gecertificeerd

Published Apr 24, 23
4 min read